Pigment Arenys - Què fem

La pintura és una de les tècniques artístiques més emprades a l’Escola d’Art Pigment. Els alumnes reben aquest aprenentatge de forma natural, sent ells qui escullen els seus motius, treballs o intencions. Després, els professors guien a aquests alumnes a fer un recorregut per totes les estacions comunes a la pintura; forma, composició, teoria del color, llum, estil, tècniques, etc.

Bidimensionalitat i tridimensionalitat, la forma, volum i espai, el buit i el ple, anàlisi i sintetització, llum i ombres, composició, textures, pàtines, el cos humà, etc.

Què fem?

 

La nostra oferta va dirigida a nens a partir de 6/7 anys i adults.

A classe trobarem dues franges d'edats, però no de coneixement, ja que fem un ensenyament tutoritzat.

 

Instruïm tant a alumnes que mai han tingut contacte amb les arts plàstiques, així com els qui ja porten recorregut artístic o professionals que requereixin un espai dotat amb les comoditats d'un centre de desenvolupament i recerca artística.

 

L'oferta educativa de l'Escola d'Art Pigment se centra en tres línies d'estudi i aprenentatge: Dibuix, Pintura i Escultura (dintre de l'escultura, incloem les manualitats)

DIBUIX

Dintre de les Arts Visuals tenim els cursos continus de Dibuix i Pintura.

 

A dibuix estudiem les tècniques seques com el grafit, carbonet, sanguines, llapis de colors, retoladors, cretes, etc. Prenent com a base el dibuix del natural a través de bodegons, dibuix de model

(concertat), còpia de la natura i de publicacions i dibuix expressiu i de memòria.

També estudiarem les bases del dibuix: encaix, composició, valor de línia, volum, etc.

 

L'objectiu final és dotar a l'alumne d'eines per poder desenvolupar el seu estil i inquietuds amb el treball del dibuix.

 

Els més petits treballen el dibuix de forma natural, copiant els seus personatges preferits, i a poc a poc anirem introduint les bases del dibuix de forma natural i sense imposicions, amb el resultat que són els mateixos alumnes, fins i tot els més petits, que arribat el moment, fan les propostes que més els interessa; tota una satisfacció per als professors!

 

PINTURA

En aquest aprenentatge incloem la importància de saber mirar (interpretació) en el cas de la pintura del natural.

També es treballarà la textura, ús d'espàtules, cuina pictòrica, efectes, arc cromàtic i tot un seguit de guies i passes per a l'obtenció d’un bon resultat final.

 

Treballem amb les tècniques de l'oli, acrílic, aquarel·la, tinta xinesa, aiguades, gouache, tècniques mixtes, pastel, tèmperes, etc., podent ampliar aquesta oferta a tècniques com l'encàustica, anilines, vinílic o tècniques no tan habituals com la caseïna, temples...

Això ho podem fer, gràcies a què els professors són Llicenciats en Belles Arts i professionals de la pintura i coneixen i fan servir aquestes tècniques de manera habitual.

 

Puntualment, l’Escola fa propostes comunes per desenvolupar un tema. És en aquest punt, quan aprofundim amb les tècniques i materials necessaris per al seu desenvolupament. En aquest ambient, l’alumne pot veure i comparar els seus resultats amb els seus companys per tal d’enriquir més el seu aprenentatge.

Tot aquest recorregut el poden fer des del curs comú. No cal inscriure’s a una especialitat. D’aquesta manera l’alumne escollirà quina és la seva manera d'entendre la pintura, havent passat per diverses tècniques i maneres de fer, i així tenir una definició clara de què fer quan estem davant d’un repte pictòric.

ESCULTURA

Entenem que l’escultura és una tècnica a la que qualsevol artista, encara que sigui especialista en dibuix o pintura, arriba a treure el cap. Això no és més que la necessitat d'entendre físicament què succeeix amb les formes a escala tridimensional. Per no dir el plaer que proporciona el contacte amb el material.

 

A l’Escola dividim les activitats escultòriques en 3 apartats.

El primer és el fang. Tècnica d'addició que la practiquen tant els alumnes més joves com els adults. A l’estadi inicial, els nens activen els seus sentits per intentar que els seus treballs arribin a ser igual que els models que han agafat. D’aquesta manera, estan amb contacte amb el material, la forma i el volum. És de fet, la millor forma de fer-los entendre com s’han d’organitzar els volums al cap abans de modelar un objecte. Un pas més endavant, s’ofereix als adults la possibilitat de treballar amb fang de forma més activa i profunditzar amb aquesta tècnica.

També en l'apartat de fang, podem treballar amb torn de ceramista i posteriorment coure aquestes peces al forn.

 

El segon bloc és la talla en fusta, tècnica de sostracció, on l’alumne a través d’un treball inicial i posterior desenvolupament, adquireix els coneixements tècnics i conceptuals d’aquesta tècnica. Dintre de la talla en fusta, oferim la possibilitat de policromar-la (donar color a la fusta.)

 

Unida a la talla oferim la possibilitat als alumnes de fer servir el torn de fusta com a complement dels seus treballs o com a eina exclusiva de treball.

 

L’últim bloc el reservem per a les manualitats, on podem treballar tècniques tan diverses com el decoupage, pintura en vidre, transfers, etc.

 

No cal dir que tots els alumnes que facin servir l’escultura com a mitjà de desenvolupament artístic, estudiaran les bases del coneixement escultòric:

Escola d'Art Pigment Arenys.

Travessia LLorens s/n. 08358. Arenys de munt. Barcelona. Spain.

636608343

escolapigment@gmail.com

 

Developed By: bCad

Copyright © All Rights Reserved